Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Eigen-wijsheid


16 januari 2019 • Geen categorie

Al van kleins af aan kan ik niet tegen het woord ‘moeten’. Zodra iets moet, schiet ik in de weerstand en heb ik er geen zin meer in.
En toch, als ik kijk naar vroeger dan was ik een braaf meisje.
Aan de ene kant was ik braaf, aan de andere kant kon ik thuis een eigen mening hebben. Dat leidde nog wel eens tot boosheid bij mij zodat ik stampvoetend de trap op ging.

Moeten, geef mij een reden waarom het moet en ik kan erin mee gaan. Moeten omdat het moet, dat werkt niet voor mij. Ik heb altijd nog mijn eigen-wijsheid.
Toch moest ik ook altijd veel van mezelf. Normen, waarden, meningen, pijnlijke situaties, allemaal momenten die onbewust impact hadden op mijn leven en mij aanzette tot volgen en moeten van mijzelf.

Eigen-wijs, zoals ik al zei, thuis wist ik wat ik wilde en ging daarvoor. Aan de ene kant wel, aan de andere kant was ik braaf en deed weinig wat niet mocht.
Mijn eigen-wijsheid vertelde mij onbewust wat mijn ouders verwachtte en zonder dat ik het door had handelde ik daarnaar.
Door mijn eigen-wijsheid kon ik ook heel boos zijn, wat ik als klein meisje nog toeliet en uitte al stampvoetend op de trap en gooiend met knuffels op mijn kamer.
Later zei mijn eigen-wijsheid dat het uiten van die boosheid niet sociaal wenselijk was. Dus deed ik niets met mijn gevoelens en emoties en stopte ze ver weg.
Totdat het moment kwam dat ik door mijn eigen-wijsheid besefte dat ik zo niet door wilde en besloot aan mezelf te gaan werken.
Ik begon mijn eigen-wijsheid toen echt te ervaren en steeds beter kon ik voelen wat ik wilde en wat ik ervoer van binnen. Ik kon mijn pijnstukken helen om daarop niet meer/minder geraakt te worden.

Doordat ik mijn eigen-wijsheid ont-wikkelde, wist en weet ik steeds beter wat goed was/is voor mij en handel ik daar ook naar. Moeten voelt daardoor niet meer als moeten van mezelf. Ik voel dat het die keuze is. De keuze is dan ook moeiteloos. Het handelen naar die keuze is echter niet altijd gemakkelijk, maar omdat ik van binnenuit dan weet dat die keuze klopt, sterkt mij dat om ernaar te handelen.